Приходько, О. О. (2023) «Структурна перебудова паренхіми селезінки при клітинній дегідратації», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), с. 214-219. doi: 10.32782/2415-8127.2023.68.36.