Кравченко, Т. Ю., Копійка, Г. К. і Лотиш, Н. Г. (2023) «Функціональні розлади шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку (огляд літератури)», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), с. 196-200. doi: 10.32782/2415-8127.2023.68.33.