Різник, А. Б. (2023) «Результати лікування естетичних недоліків вушних раковин в умовах спеціалізованого хірургічного стаціонару», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), с. 119-125. doi: 10.32782/2415-8127.2023.68.20.