Муравйов, П. Т., Запорожченко, Б. С., Бородаєв, І. Є., Горбунов, А. А., Шевченко, В. Г. і Ісмаїлов, Г. Т. (2023) «Результати розширених панкреатодуоденальних резекцій з приводу злоякісних новоутворень панкреатобіліарної зони в умовах холемії», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), с. 85-91. doi: 10.32782/2415-8127.2023.68.15.