Грубнік, В. В., Загороднюк, О. М., Вододюк, Р. Ю., Величко, В. В., Бойко, І. А. і Дегтяренко, С. П. (2023) «Емболізації селезінкової артерії в лікуванні та профілактиці ускладнень портальної гіпертензії», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), с. 33-36. doi: 10.32782/2415-8127.2023.68.6.