Гаджега, В. М. (2023) «Інструментальна діагностика ішемічних порушень кінцівки при артеріо-венозних норицях для гемодіалізу», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), с. 18-22. doi: 10.32782/2415-8127.2023.68.3.