Петрик, К. Ю., Лешко, М. М., Паламарчук, О. С. і Фекета, Т. Ю. (2023) «Математичне моделювання залежності між параметрами ВСР та показниками компонентного складу тіла у дітей молодшого шкільного віку», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(67), с. 80-84. doi: 10.32782/2415-8127.2023.67.14.