Матюшкіна, М. В., Шемонаєва, К. Ф., Рожковський, Я. В. і Кирилюк, А. О. (2022) «Вплив (Mg, Co) біс (цитрато) германатів на морфологічні зміни тканини головного мозку», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(66), с. 155-159. doi: 10.32782/2415-8127.2022.66.30.