Брич, В. В. і Дуб, М. М. (2022) «Структурне та кадрове забезпечення відновного лікування у закладах охорони здоров’я Закарпатської області як підґрунтя реабілітаційного компоненту регіональної системи охорони здоров’я», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(66), с. 136-140. doi: 10.32782/2415-8127.2022.66.26.