Лях, О. І. (2022) «Патогенетичні механізми хронічного обструктивного захворювання легень у коморбідності з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(66), с. 87-92. doi: 10.32782/2415-8127.2022.66.16.