Приходько, Ольга Олексіївна. 2023. «Структурна перебудова паренхіми селезінки при клітинній дегідратації». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 2(68) (Жовтень):214-19. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.36.