Муравйов, Петро Тадеушович, Борис Сергійович Запорожченко, Ігор Євгенович Бородаєв, Анатолій Анатолійович Горбунов, Валерія Геннадіївна Шевченко, і Георгій Тимурович Ісмаїлов. 2023. «Результати розширених панкреатодуоденальних резекцій з приводу злоякісних новоутворень панкреатобіліарної зони в умовах холемії». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 2(68) (Жовтень):85-91. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.15.