Гаджега, Вікторія Михайлівна. 2023. «Інструментальна діагностика ішемічних порушень кінцівки при артеріо-венозних норицях для гемодіалізу». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 2(68) (Жовтень):18-22. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.3.