Матюшкіна, Марина Володимирівна, Катерина Федорівна Шемонаєва, Ярослав Володимирович Рожковський, і Анастасія Олександрівна Кирилюк. 2022. «Вплив (Mg, Co) біс (цитрато) германатів на морфологічні зміни тканини головного мозку». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 2(66) (Грудень):155-59. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.30.