Комариця, Орест Йосифович, Любов Володимирівна Сяська, і Олена Мирославівна Радченко. 2022. «Патогенез розвитку та впливу метаболічно-асоційованого стеатозу печінки: кореляційний аналіз». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 2(66) (Грудень):72-76. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.13.