Рішко, О. А., Дербак, М. А., Блецкан, М. М., Краснова, А. А., & Машура, Г. Ю. (2023). Вплив дапагліфлозину на прихильність до комплексного лікування кардіометаболічних хворих з цукровим діабетом 2 типу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), 252-257. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.42