Приходько, О. О. (2023). Структурна перебудова паренхіми селезінки при клітинній дегідратації. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), 214-219. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.36