Кравченко, Т. Ю., Копійка, Г. К., & Лотиш, Н. Г. (2023). Функціональні розлади шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку (огляд літератури). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), 196-200. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.33