Дербак, М. А., & Лізанець, Н. В. (2023). Цитокіни фіброгенезу у хворих на хронічний гепатит C, поєднаний із неалкогольною жировою хворобою печінки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), 186-190. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.31