Русин, В. І., Румянцев, К. Є., & Діккер, Г. М. (2023). Способи покращання безпосередніх результатів хірургічного лікування раку підшлункової залози. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), 132-137. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.22