Попович, Я. М., Корсак, В. В., & Горленко, Ф. В. (2023). Порівняльна характеристика консервативних та хірургічних методів лікування хронічної венозної недостатності. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), 107-113. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.18