Павук, Ф. М., Федусяк, В. Я., & Попович, Н. М. (2023). Результати комплексного лікування хворих на хронічну венозну недостатність в стадії декомпенсації. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), 101-106. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.17