Муравйов, П. Т., Запорожченко, Б. С., Бородаєв, І. Є., Горбунов, А. А., Шевченко, В. Г., & Ісмаїлов, Г. Т. (2023). Результати розширених панкреатодуоденальних резекцій з приводу злоякісних новоутворень панкреатобіліарної зони в умовах холемії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), 85-91. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.15