Гаджега, В. М. (2023). Інструментальна діагностика ішемічних порушень кінцівки при артеріо-венозних норицях для гемодіалізу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), 18-22. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.3