Гринь, В. Г., & Максименко, О. С. (2023). Морфофункціональна характеристика проміжних ділянок великого чепця білих щурів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(67), 68-74. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.67.12