Зубаренко, О. В., & Зарецька, В. В. (2022). Корекція вегетативних порушень у дітей з синдромом подразненого кишечника. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(66), 97-101. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.18