Лях, О. І. (2022). Патогенетичні механізми хронічного обструктивного захворювання легень у коморбідності з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(66), 87-92. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.16