Koteliukh, M. Y., Kravchun, P. G., & Dobrovolska, I. M. (2022). Особливості перебігу гострого інфаркту міокарда у хворих з цукровим діабетом 2 типу до та після реперфузійної терапії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(66), 77-82. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.14