Комариця, О. Й., Сяська, Л. В., & Радченко, О. М. (2022). Патогенез розвитку та впливу метаболічно-асоційованого стеатозу печінки: кореляційний аналіз. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(66), 72-76. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.13