Bondar, S., & Garibeh, E. (2022). Особливості ендотеліальної дисфункції у хворих на атопічний дерматит. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(66), 46-49. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.8