(1)
Муравйов, П. Т.; Запорожченко, Б. С.; Бородаєв, І. Є.; Горбунов, А. А.; Шевченко, В. Г.; Ісмаїлов, Г. Т. Результати розширених панкреатодуоденальних резекцій з приводу злоякісних новоутворень панкреатобіліарної зони в умовах холемії. med 2023, 85-91.