(1)
Лях, О. І. Патогенетичні механізми хронічного обструктивного захворювання легень у коморбідності з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою. med 2022, 87-92.