[1]
Муравйов, П.Т., Запорожченко, Б.С., Бородаєв, І.Є., Горбунов, А.А., Шевченко, В.Г. і Ісмаїлов, Г.Т. 2023. Результати розширених панкреатодуоденальних резекцій з приводу злоякісних новоутворень панкреатобіліарної зони в умовах холемії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». 2(68) (Жов 2023), 85-91. DOI:https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.15.