[1]
Грубнік, В.В., Загороднюк, О.М., Вододюк, Р.Ю., Величко, В.В., Бойко, І.А. і Дегтяренко, С.П. 2023. Емболізації селезінкової артерії в лікуванні та профілактиці ускладнень портальної гіпертензії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». 2(68) (Жов 2023), 33-36. DOI:https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.6.