[1]
Гаджега, В.М. 2023. Інструментальна діагностика ішемічних порушень кінцівки при артеріо-венозних норицях для гемодіалізу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». 2(68) (Жов 2023), 18-22. DOI:https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.3.