[1]
Лях, О.І. 2022. Патогенетичні механізми хронічного обструктивного захворювання легень у коморбідності з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». 2(66) (Груд 2022), 87-92. DOI:https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.16.