[1]
Комариця, О.Й., Сяська, Л.В. і Радченко, О.М. 2022. Патогенез розвитку та впливу метаболічно-асоційованого стеатозу печінки: кореляційний аналіз. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». 2(66) (Груд 2022), 72-76. DOI:https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.13.