Кочмарь, Михайло Юрійович, і Михайло Михайлович Гаврилець. «Гістологічні та морфометричні зміни загруднинної залози та ліпідного профілю крові у білих щурів при впливі глутамату натрію». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», no. 1(69) (Травень 16, 2024): 77-82. дата звернення Липень 13, 2024. http://med-visnyk.uzhnu.uz.ua/index.php/med/article/view/294.