Ткаченко, О. В., М. Ю. Жукова, О. В. Коковська, і І. В. Міщенко. «Типи рефлексії та деякі особливості під час роботи з іноземними студентами у закладах вищої медичної освіти на сучасному етапі». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 1(69), Травень 2024, с. 146-9, doi:10.32782/2415-8127.2024.69.25.