Сумарюк, Б. М. «Комплексна діагностика невротичних та стрес-асоційованих розладів: огляд валідних психодіагностичних методик». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 1(69), Травень 2024, с. 140-5, doi:10.32782/2415-8127.2024.69.24.