Бідучак, А. С. «Алгоритм дій керівника медичної установи в конфліктній ситуації». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 1(69), Травень 2024, с. 128-33, doi:10.32782/2415-8127.2024.69.22.