Кириченко, Н. А., і Т. М. Костюк. «Особливості діагностики глибокого прикусу у пацієнтів з порушеннями м’язово-суглобового комплексу». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 1(69), Травень 2024, с. 99-104, doi:10.32782/2415-8127.2024.69.17.