Кочмарь, М. Ю., і М. М. Гаврилець. «Гістологічні та морфометричні зміни загруднинної залози та ліпідного профілю крові у білих щурів при впливі глутамату натрію». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 1(69), Травень 2024, с. 77-82, doi:10.32782/2415-8127.2024.69.13.