Сірчак, Є. С., С. С. Кидибиц, і В. Й. Палапа. «Вегетативна дисфункція та психосоматичні зміни у хворих після холецистектомії та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 2(68), Жовтень 2023, с. 258-63, doi:10.32782/2415-8127.2023.68.43.