Рішко, О. А., М. А. Дербак, Т. М. Ганич, В. В. Свистак, М. М. Лешко, і Т. Ю. Фекета. «Використання біоімпедансного дослідження складу тіла для уточнення функціонального стану організму у коморбідних хворих з метаболічним синдромом». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 2(68), Жовтень 2023, с. 245-51, doi:10.32782/2415-8127.2023.68.41.