Сірчак, Є. С., М. М. Лукач, Є. О. Данканич, В. Ю. Коваль, і С. М. Чобей. «Зміни мікробіоценозу товстої кишки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки при TORCH-інфекції». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 1(67), Травень 2023, с. 45-50, doi:10.32782/2415-8127.2023.67.8.