Тарасенко, О. М., В. І. Заборовський, і М. Е. Чеботарь. «Сучасний стан фіксації тканин в ортопедії та травматології». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 1(67), Травень 2023, с. 31-36, doi:10.32782/2415-8127.2023.67.6.