Ткаченко, О. В., Жукова, М. Ю., Коковська, О. В. і Міщенко, І. В. (2024) «Типи рефлексії та деякі особливості під час роботи з іноземними студентами у закладах вищої медичної освіти на сучасному етапі», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), с. 146-149. doi: 10.32782/2415-8127.2024.69.25.