Сумарюк, Б. М. (2024) «Комплексна діагностика невротичних та стрес-асоційованих розладів: огляд валідних психодіагностичних методик», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), с. 140-145. doi: 10.32782/2415-8127.2024.69.24.