Бідучак, А. С. (2024) «Алгоритм дій керівника медичної установи в конфліктній ситуації», Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), с. 128-133. doi: 10.32782/2415-8127.2024.69.22.